حقایق و آمارهایی در مورد اینستاگرام در سال ۲۰۱۷ در سال ۲۰۱۰ اینستاگرام به عنوان اپلیکیشن به اشتراک‌گذاری عکس شروع به کار کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۲ توسط فیسبوک …
ادامه مطلب