دستیار هوشمند گوگل بهترین گزینه برای پاسخ به سوالات و بیشترین میزان صحت پاسخگویی را دارد.

سایت تحقیقاتی Stone Temple انجام داده که نشان می دهد کاربران علاقه بیشتری به کسب پاسخ از دستیار هوشمند نسبت به کسب نتایج جستجوهای تبدیلی دارند. هم چنین میزان صحت و دقت 4 دستیار هوشمند بزرگ و مهم مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است.

در مقایسه 5 هزار سوال گوناگون در اطلاعات عمومی و موضوعات روزانه در بین چهار دستیار هوشمند گوگل هوم ، الکسا ، کورتنا و سیری این تحقیق انجام شده و نتایج جستجوهای گوگل به عنوان یک اساس و پایه برای سنجش صحت و دقت این 4 دستیار هوشمند مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول پیوست شده نتایج اصلی این تحقیق را مشاهده می کنید.

دستیار هوشمند گوگل هم سوالات بیشتری را پاسخ داده و هم نسبت به دیگر رقبا میزان دقت پاسخگویی بیشتری را دارد. دستیار کورتنا در رده دوم قرار گرفته و پس از آن سیری والکسا در رتبه آخر جای گرفته است.

از نظر میزان پاسخگویی به سوالات الکسا آمازون در رتبه دوم قرار گرفته است و جالب است که دستیار هوشمند کمپانی اپل یعنی سیری بیشترین درصد پاسخگویی اشتباه  را در بین این 4 دستیار هوشمند داشته است.

میزان دقت و صحت عملکرد گوگل هوم هم در مورد دستیار هوشمند و هم جستجوها بسیار بالا بوده است. دستیار کورتنا سعی در کم کردن فاصله با گوگل را داشته که فعالیت ها و تلاش هایش به خصوص در 3 سال گذشته موفق بوده است.

مشکل الکسا و سیری این بوده که محدودیت هایی برای خزش دنیای وب داشته اند و نتوانسته اند که پاسخ های مناسبی داشته باشند.

مورد جالب دیگر این تحقیق اسنیپت های ساختاری است. کورتنا میزان یکپارچگی اسنیپت های ساختاری بیشتری داشته است حتی این میزان از گوگل هوم هم بیشتر بوده با اینکه گوگل جستجوهای بیشتری انجام داده است. سیری اپل و الکسای آمازون هم در رتبه های آخر قرار گرفته اند.