مراحل تنظیمات افزونه دیجیتس برای استفاده از ارسال سریع سامانه melipayamak.ir به این شرح است: 1- ورود به پنل ملی پیامک 2- مراجعه به صفحه وب سرویس خدماتی و درخواست یک قالب …
ادامه مطلب