HTTPS و تاثیر آن در سئو سایت جدیدا اکثر صاحبان سایتها ترغیب شده اند که پروتکل استفاده شده در سایت خود را از http به پروتکل امنیتی https تغییر دهند. هنگامی که …
ادامه مطلب