راهنمای انتشار اپلیکیشن IOS خارج از اپ استور-با توجه با سیاست های شرکت اپل نسبت به تحریم اپلیکیشن های ایرانی که طی این روز ها باعث حذف شدن بسیاری از اپلیکیشن های …
ادامه مطلب