انتخاب دامنه هم نام بودن دامنه و برند تجاری: یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب دامنه، هم نام بودن آن با برند تجاری فعالیت شما می باشد؛ چرا که هر زمان افراد به …
ادامه مطلب