اپ استور اپلیکیشن های ایرانی را حذف میکند-مدت هاست که اپل و کاربران ایرانی آن با هم دسته و پنجه نرم میکنند . با وجود تحریم های گسترده ای که اپل برای …
ادامه مطلب