http/2 چیست و چرا بر روی سئو تاثیر می گذارد ؟ پروتکل http/2 در سال 2015 و با هدف افزایش سرعت و امنیت اینترنت منتشر شد. استانداردهای دیگر به صورت تدریجی در …
ادامه مطلب