اتصال افزونه دیجیتس(digits) به وب سرویس اعتبارسنجی کاوه نگار kavenegar.com مراحل تنظیمات افزونه دیجیتس برای استفاده از وب سرویس اعتبارسنجی سامانه پیامک کاوه نگار kavenegar.com به این شرح است: 1- ورود به …
ادامه مطلب