حقایق و آمارهایی در مورد اینستاگرام در سال 2017 در سال 2010 اینستاگرام به عنوان اپلیکیشن به اشتراک‌گذاری عکس شروع به کار کرد و پس از آن در سال 2012 توسط فیسبوک …
ادامه مطلب