طراحی فروشگاه اینترنتی کارینا

طراحی فروشگاه اینترنتی کارینا

تمامی امکانات مورد نیاز یک فروشگاه اینترنتی در این سایت لحاظ شده است. برای طراحی سایت از جدیدترین متد استفاده شده است.

برای طراحی سایت از php استفاده شده است.

سایت فروشگاهی دارای ربات فروشگاهی تلگرام نیز میباشد.

با ربات تلگرامی میتواندی محصولات خود را به راتی به فروش برسانید.

امکان تخفیف های مختلف و درصدی نسب به خرید.

طراحی فروشگاه اینترنتی کارینا

 

 

تاریخ اجرای پروژه : 1396
برای طراحی سایت از php استفاده شده است. سایت فروشگاهی دارای ربات فروشگاهی تلگرام نیز میباشد. با ربات تلگرامی میتواندی محصولات خود را به راتی به فروش برسانید. امکان تخفیف های مختلف و درصدی نسب به خرید.
دارای ربات فروشگاهی تلگرام
کارفرما : کارینا
www.karinashop.ir
مشاوره رایگان