اتصال افزونه دیجیتس(digits) به وب سرویس اعتبارسنجی کاوه نگار kavenegar.com

مراحل تنظیمات افزونه دیجیتس برای استفاده از وب سرویس اعتبارسنجی سامانه پیامک کاوه نگار kavenegar.com به این شرح است:
1- ورود به پنل کاوه نگار
2- مراجعه به صفحه اعتبار سنجی > لیست الگوهای تعریف شده و تعریف یک الگوی جدید
3- در این صفحه اطلاعات را به شکل زیر تکمیل نمایید:
– نام الگو: verify
– اولویت ارسال: ارسال پیامک
– درخواست مجدد در بازه زمانی 2 دقیقه: پیش فرض سیستم
– متن الگوی پیامک :

کد تأیید شما: %token
نام فروشگاه
4- سپس منتظر می مانید تا سامانه کاوه نگار الگوی شما را تایید کند. در صورتی که تایید این کد به طول انجامید با پشتیبانی کاوه نگار تماس بگیرید.
پس از تأیید قالب توسط پشتیبان سامانه کاوه نگار تنظیمات زیر را در افزونه دیجیتس وارد کنید:
5- در صفحه تنظیمات پنل پیامکی درگاه کاوه نگار را انتخاب کنید.
– کلید وب سرویس کاوه نگار : این کلید را در صفحه حساب من در پنل کاوه نگار ایجاد و در این کادر وارد نمایید.
– شماره ارسال کننده: یک شماره ارسال کننده که در کاوه نگار به شما تعلق دارد در این کادر وارد نمایید(در اعتبار سنجی کاوه نگار از این شماره استفاده نمی شود و به تصمیم خود کاوه نگار این شماره تعیین می شود)
– ارسال بر اساس الگو : این گزینه را روی بله تنظیم نمایید
– شماره قالب: همان نامی است که هنگام ایجاد قالب در کاوه نگار وارد کرده اید. در مثال ما verify
6- حال صفحه تنظیمات پنل پیامکی را ذخیره کنید و به صفحه پیکربندی اصلی افزونه دیجیتس وارد شوید و در کادر نمونه متن تنها عبارت %OTP% را وارد کنید و هیچ چیز دیگری جز این در آن کادر تایپ نکنید.
10- تغییرات را در افزونه دیجیتس ذخیره کنید و در کادر تست ارسال پیامک صفحه تنظیمات پنل پیامک یک شماره وارد و ارسال تست را انجام دهید.


راهنمای اتصال به ارسال سریع رنگینه

راهنمای اتصایل به ارسال سریع sms.ir

راهنمای اتصایل سریع به ملی پیامک


 

خرید افزونه